GWB—空气净化炭
请咨询
GWB—空气净化炭
    空气净化炭,是选用多各种化学药品精制而成的浸渍活性炭,能够吸附空气中的有味、有毒及各种有害气体,特别是对空气中的CO(一氧化碳)、NH3(氨氧)、O3(臭氧)CL2(氯气)等有独特的吸附净化及催化的能力,广泛用于空气净化器(机)、过虑器和空调等设备中。
技术指标:
mg/g
900
      
%
90
g/cm2
0.5
%
10
正常室内对有害气体去除率
%
95
      
8-16    
%
90